Slovenská sekcia IPA je národnou sekciou International Police Association (IPA), medzinárodnej organizácie, ktorej členovia sú aktívni a penziovaní policajti. Je to najväčšie medzinárodné združenie policajtov, ktoré má viac ako 400 000 členov v národných sekciách v 66 štátoch sveta.

Slovenská sekcia IPA bola založená v roku 1993 a prijatá za člena organizácie IPA           v roku 1994.

IPA je občianske združenie, ktoré poskytuje rôzne spoločenské vyžitie na individuálnej alebo skupinovej úrovni ako výlety, dovolenky, športové podujatia, súťaže a výmenné pobyty. Tiež usporadúvava odborné semináre v témach majúcich vztah k policajnej práci. Účasťou na týchto podujatiach si členovia môžu rozšíriť okruh svojich priateľov a tiež sa dozvedieť niečo o kolegoch z iných štátov, ich kultúre a odbornej praxi, prípadne môžu získať pomoc pri cestovaní a ubytovaní v zahraničí. Umožňuje výmenu priateľských informácii a pracovných skúseností medzi kolegami.